κρυοθεραπεία

Κρυοθεραπεία για πρόληψη και αποκατάσταση μετά την προπόνηση

Η αποκατάσταση είναι ουσιώδες κομμάτι της προπόνησης και γίνεται για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι υπερπροπόνησης και τραυματισμού, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η φυσιολογική και ψυχική ετοιμότητα. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια έντονων προπονήσεων ή κατά την περίοδο αγώνων. Εφόσον είναι ευρέως αποδεκτή η σημαντικότητά της, έχουν δημιουργηθεί πολλές τεχνικές Read more…