χρήση

Χρήση του κινητού και στάση του σώματος

Οι πολλές ώρες που οι άνθρωποι σήμερα δαπανούν σε καθιστικές δραστηριότητες θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία τους. Όλοι βλέπουμε τις επιπτώσεις τους στην κακή στάση σώματος πολλών ανθρώπων, όμως συνεχίζουμε να το παραβλέπουμε σαν κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά. Σύμφωνα με το αμερικάνικο περιοδικό για τη διαχείριση του πόνου (American Journal Read more…

Το αίνιγμα του πόνου στη μέση

Οι αιτίες σε πολλές περιπτώσεις πόνων της μέσης παραμένουν αβέβαιες. Συνήθως τα συμπτώματα χρησιμοποιούνται σαν βάση για συντηρητική αγωγή. Ακόμα όμως και όταν αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, υπάρχει ποικιλία απόψεων μεταξύ των ειδικών ως προς την κλινική τους σημασία. Σε πολλές περιπτώσεις, η ερμηνία αυτών των συμπτωμάτων δεν είναι αρκετή Read more…