Οι πολλές ώρες που οι άνθρωποι σήμερα δαπανούν σε καθιστικές δραστηριότητες θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία τους. Όλοι βλέπουμε τις επιπτώσεις τους στην κακή στάση σώματος πολλών ανθρώπων, όμως συνεχίζουμε να το παραβλέπουμε σαν κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά. Σύμφωνα με το αμερικάνικο περιοδικό για τη διαχείριση του πόνου (American Journal of Pain Management), η στάση του σώματος επιδρά σε οποιαδήποτε φυσιολογική λειτουργία, από την αναπνοή έως την παραγωγή ορμονών. Οι πόνοι στη σπονδυλική στήλη, οι πονοκέφαλοι, η διάθεση, η αρτηριακή πίεση, οι σφυγμοί και η λειτουργική ικανότητα των πνευμόνων είναι μεταξύ των λειτουργιών που επηρεάζονται άμεσα από τη στάση του σώματος. Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις πως η κακή στάση στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης δείχνει “τάση προς μεγαλύτερη θνησιμότητα”, όπως αναφέρεται σε μια μελέτη του Περιοδικού Journal of the American Geriatrics Society.

χρήση

Εκτεταμένη χρήση κινητού

Ένας ακόμα παράγοντας κινδύνου που άρχισε να εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια είναι η εκτεταμένη χρήση κινητών τηλεφώνων, tablets και PCs. Τα τελευταία χρόνια η χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών αυξήθηκε από 0,3 ώρες/ημέρα σε 2,8 ώρες/ημέρα για τον μέσο ενήλικα. Συγκριτικά, η χρήση των σταθερών υπολογιστών παρέμεινε σχεδόν η ίδια (περίπου 2,4 ώρες/ημέρα)3 . Ένα πρόσφατο άρθρο του Kenneth Hansraj, MD, διευθυντή του Spine Surgery at New York Spine Surgery and Rehabilitation, περιγράφει πως όταν το κεφάλι κάμπτεται μπροστά, το βάρος του αυξάνεται από 4,5-5,5 κιλά που είναι σε ουδέτερη θέση σε 27 κιλά στις 60 μοίρες κάμψης, θέση η οποία είναι η συνήθης όταν χρησιμοποιούμε μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η πρόσθια κλίση του κεφαλιού οδηγεί σε παραμόρφωση των συνδέσμων (φαινόμενο creep*), γεγονός που έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας, η παραμόρφωση creep που συντελέστηκε τα πρώτα 30 λεπτά δεν διορθώθηκε μετά από 10 λεπτά ξεκούρασης και εξακολουθούσε να υπάρχει μετά από 7 ώρες5 . Το άλλο, ακόμα πιο ανησυχητικό, εύρημα αυτής της έρευνας ήταν πως ο κύριος παράγοντας κινδύνου για την παραμόρφωση δεν ήταν το φορτίο αλλά η διάρκεια εφαρμογής του φορτίου. Το εύρημα είναι ανησυχητικό εάν αναλογιστούμε το γεγονός πως ξοδεύουμε 2,8 ώρες την ημέρα στις φορητές ηλεκτρονικές μας συσκευές.

Επιπλέον προβλήματα

Εκτός από την παραμόρφωση των συνδέσμων, οι μυϊκές προσαρμογές που συμβαίνουν λόγω της κακής στάσης έχουν ως αποτέλεσμα το Upper Cross Syndrome (UCS). Το σύνδρομο αυτό συμβαίνει σε όσους γυμνάζουν μόνο το μπροστινό μέρος του σώματος, σε βάρος του πίσω, καθώς και σε όσους έχουν κακή στάση σώματος για πολλές ώρες.

Καθώς συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές στη στάση του αυχένα και του άνω μέρους του σώματος, γίνονται προσαρμογές στη στάση και του κάτω μέρους του σώματος. Οι προσαρμογές αυτές περιλαμβάνουν αποδυνάμωση των μυών της ράχης, όπως φάνηκε σε έρευνα του Sanches-Zuriaga, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη κάμψη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού . Συνεπώς, η παρατεταμένη καθιστική θέση θα πρέπει να διακόπτεται από διαλείμματα, , τα οποία θα πρέπει να συνδυάζονται με άσκηση.

χρήση

*φαινόμενο creep ή ερπυσμός: είναι η παραμόρφωση που παρουσιάζει ένα γλοιοελαστικό υλικό με την πάροδο του χρόνου, όταν φορτιστεί με ένα σταθερό σε μέγεθος φορτίο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ερπυσμός είναι χρονοεξαρτώμενο φαινόμενο. Η παραμόρφωση αρχίζει αμέσως, στα 20 πρώτα λεπτά της εφαρμογής του φορτίου, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σε 3 ώρες και συνεχίζεται για μήνες. Αν στη συνέχεια αφαιρεθεί το φορτίο, θα υπάρξει μια ελάχιστη ανάληψη της παραμόρφωσης που οφείλεται κυρίως στα ελαστικά στοιχεία του υλικού και η υπόλοιπη παραμόρφωση θα παραμείνει μόνιμη.

Πηγή: American Council of Exercise